PGS.TS.BS

Nguyễn Đỗ Huy

Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Viện Dinh dưỡng Quốc gia

PGS.TS.BS

Trương Tuyết Mai

Phó Viện trưởng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia

TS.BS

Huỳnh Nam Phương

Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Viện Dinh dưỡng Quốc gia

PGS.TS.BS

Vũ Thị Thu Hiền

Trưởng khoa Hóa sinh và Chuyển hóa Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia

PGS.TS.BS

Nguyễn Quang Dũng

Phó Trưởng bộ môn Dinh dưỡng & ATTP, Đại học Y Hà Nội

PGS.TS.BS

Trịnh Bảo Ngọc

Giảng viên cao cấp, Đại học Y Hà Nội

THS.BSCK I

Doãn Thị Tường Vi

Nguyên Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện 198

TS.BS

Trần Thị Nguyệt Nga

Trưởng khoa Nội, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cuba

PGS.TS.BS

Trần Quang Bình

Viện Dinh dưỡng Quốc gia

PGS.TS.BS

Cao Thị Thu Hương

Trưởng khoa Dinh dưỡng và Bệnh không lây nhiễm, Viện Dinh dưỡng Quốc gia

TS.BS

Nguyễn Song Tú

Trưởng phòng Kế hoạch Tổng Hợp, Viện Dinh dưỡng Quốc gia

TS

Hoàng Thu Nga

Trung tâm Đào tạo, Viện Dinh dưỡng Quốc gia

PGS.TS.BS

Trần Thúy Nga

Trưởng khoa Vi chất Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia

ThS.BS

Trần Thị Lụa

Nguyên Phó Trưởng khoa Dinh dưỡng Cộng đồng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia

PGS.TS.BS

Bùi Thị Nhung

Trưởng khoa Dinh dưỡng Học đường và Ngành nghề, Viện Dinh dưỡng Quốc gia

TS.BS

Nghiêm Nguyệt Thu

Trưởng khoa Dinh dưỡng Lâm sàng và Tiết chế, Viện Dinh dưỡng Quốc gia

PGS.TS.BS

Nguyễn Thị Lâm

Nguyễn Phó Viện trưởng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia