Câu hỏi thuờng gặp - Hab Viet Nam

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ TẠO TÀI KHOẢN TRÊN ỨNG DỤNG HAB

Để cài đặt ứng dụng HAB trên điện thoại, vui lòng làm theo hướng dẫn sau đây:

 • Dành cho điện thoại IOS (điện thoại Iphone).
  Tải ứng dụng tại đây.

 • Dành cho điện thoại Android (Samsung, Oppo, Realme, Xiaomi …).
  Tải ứng dụng tại đây.
 • Dành cho điện thoại Android (Samsung, Oppo, Realme, Xiaomi …).
  Tải ứng dụng tại đây.
 • Các bước thực hiện:

  Bước 1: Truy cập ứng dụng HAB Tại màn hình ứng dụng, bấm Đăng ký.

  Bước 2: Bấm Đăng ký Hiển thị màn hình, Đăng ký.

  Bước 3: Nhập Số điện thoại và Bấm tiếp tục Hiển thị màn hình Xác nhận.

  Bước 4: Hệ thống gửi OTP về số điện thoại đăng ký qua SMS, Thực hiện nhập OTP.

  Bước 5: Nhập OTP, bấm Tiếp tục, Chuyển sang màn hình điền thông tin đăng ký. Nhập thông tin theo hướng dẫn và bấm Hoàn thành. Nhập thông tin bấm Hoàn thành,  Hệ thống trả về thông tin đăng ký Thành công: Tạo tài khoản thành công.

  – Đăng nhập tài khoản HAB:
  Bước 1: Truy cập app HAB
  Bước 2: Nhập SĐT đăng kí và mật khẩu

  – Đăng xuất tài khoản HAB:
  Bước 1: Chọn Tài khoản
  Bước 2: Chọn Đăng xuất

  Đối tượng thực hiện: Tài khoản chưa được xác thực.

  Các bước thực hiện:

  Bước 1: Đăng nhập app HAB, chọn mục Tài khoản, chọn Xác thực thành viên.

  Bước 2: Tại màn hình Xác thực tài khoản: nhập số điện thoại người bảo trợ và bấm Gửi Yêu cầu xác thực.

  Bước 3: Gửi yêu cầu thành công

  Các bước thực hiện:

  Bước 1: Truy cập app HAB, chọn mục Tài khoản, chọn Xác thực thành viên

  Bước 2: Hiển thị màn hình xác thực tài khoản: bấm Sửa yêu cầu xác thực.

  Bước 3: Nhập lại số điện thoại người bảo trợ và bấm Gửi yêu cầu xác thực

  Đối tượng sử dụng: HAB đầu nhánh.

  Các bước thực hiện:

  Bước 1: Truy cập app HAB, chọn Tài khoản, chọn Quản lý xác thực.

  Bước 2: Tại màn hình Quản lý xác thực: mục Chờ duyệt, chọn tài khoản cần duyệt, bấm Đồng ý.

  Bước 3: Hiển thị thông báo xác thực: chọn Xác nhận.

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG TÌM KIẾM CLB TRÊN ỨNG DỤNG HAB

  Đối tượng thực hiện: Tất cả thành viên HAB (Đã được xác thực).

  Các bước thực hiện:

  Bước 1: Truy cập app HAB, chọn HAB Rocket, chọn Tra cứu CLB

  Bước 2: Chọn biểu tượng 3 dấu gạch ngang (bên cạnh phần Nhập tên CLB) để xác định tiêu chí tìm kiếm CLB

  Bước 3: Sau đó bấm Tìm kiếm và đánh tên CLB (hoặc kéo xuống để tìm CLB)

  Đối tượng thực hiện: Tất cả thành viên HAB (Đã được xác thực).

  Các bước thực hiện:

  Bước 1: Truy cập app HAB, chọn HAB Rocket, chọn Tra cứu CLB

  Bước 2: Chọn “+” để tạo mới CLB

  Bước 3: Nhập thông tin trên form và chọn Xong để kết thúc

  Đối tượng thực hiện: HAB đầu nhánh hoặc User khai báo Câu Lạc Bộ.

  Các bước thực hiện:

  Bước 1: Truy cập app HAB, chọn HAB Rocket, chọn Quản lý CLB

  Bước 2: Tìm tên CLB, nhấn Sửa thông tin CLB

  Bước 3: Chỉnh sửa thông tin trên form, bấm Xong

  Đối tượng thực hiện: HAB đầu nhánh.

  Các bước thực hiện:

  • Bước 1: Truy cập ứng dụng HAB chọn  HAB ROCKET Quản lý.
  • Bước 2: Chọn CLB cần duyệt  Bấm Duyệt.

  Trong đó:

  – Duyệt  Xác thực câu lạc bộ.
  – Sửa Thực hiện sửa thông tin.
  – Hủy bỏ thông tin Câu lạc bộ.
  – Yêu cầu bổ sung thông tin  yêu cầu bổ sung thêm thông tin về CLB để duyệt.

  • Bước 3: Xác nhận thao tác Duyệt/Hủy/Yêu cầu bổ sung.

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CLB - HAB CLUB

  Các bước thực hiện:

  Bước 1: Truy cập app HAB, chọn Tài khoản, chọn Nâng cấp HAB.

  Bước 2: Tại màn hình HAB gói: chọn Mua ngay.

  Bước 3: Tại màn hình chi tiết gói: chọn Dùng thử.

  Bước 4: Chọn CLB áp dụng và bấm Tiếp tục.

  Bước 5: Xác nhận thông tin và bấm Tiếp tục.

  Bước 6: Điền mật khẩu giao dịch và bấm Tiếp tục.

  Bước 7: Hiển thị màn hình Thanh toán thành công.

  Đối tượng thực hiện: Chủ CLB Các bước thực hiện:

  Bước 1: Truy cập app HAB, chọn HAB Rocket, chọn Điều hành CLB

  Bước 2: Tại CLB muốn thêm thành viên: chọn mục Hội viên, chọn “+” để điền thông tin hội viên

  Bước 3: Sau khi điền thông tin, chọn Xong

  Bước 4: Hiển thị màn hình xác nhận: chọn Xác nhận và hiển thị thông báo thành công

  Đối tượng thực hiện: Chủ câu lạc bộ/Đồng điều hành/Trợ lý.

  Các bước thực hiện:

  Bước 1: Truy cập app HAB, chọn HAB Rocket, chọn Điều hành CLB

  Bước 2: Chọn QR Code và bấm tên CLB cần xem mã QR Code

  Đối tượng thực hiện: Chủ CLB.

  Các bước thực hiện:

  Bước 1: Truy cập app HAB, chọn HAB Rocket, chọn Điều hành CLB, Chọn Phân quyền

  Bước 2: Tại màn hình Phân quyền điều hành, chọn “+” để thực hiện việc phân quyền.

  Bước 3: Điền SĐT, chọn CLB và chọn quyền

  Bước 4: Bấm Xác nhận để kết thúc

  Đối tượng thực hiện: Chủ câu lạc bộ/ Đồng điều hành/Trợ lý.

  Các bước thực hiện:

  Bước 1: Truy cập app HAB, chọn HAB Rocket, chọn Điều hành CLB

  Bước 2: Chọn Câu lạc bộ muốn xem danh sách thành viên, bấm Hội viên.

  Bước 3: Trên danh sách tài khoản của CLB, bấm vào thông tin thành viên để hiển thị chi tiết.

  Đối tượng thực hiện: Chủ câu lạc bộ/Đồng điều hành/Trợ lý.

  Các bước thực hiện:

  Bước 1: Truy cập app HAB, chọn HAB Rocket, chọn Điều hành CLB

  Bước 2: Chọn CLB cần thực hiện check-in, bấm Check-in.

  Bước 3: Hiển thị quản lý check-in. Thực hiện click vào box check-in để check-in cho hội viên.

  Bước 4: Xác nhận check-in.

  Đối tượng thực hiện: Chủ câu lạc bộ/Đồng điều hành/Trợ lý.

  Các bước thực hiện:

  Bước 1: Truy cập app HAB Rocket, chọn Điều hành CLB

  Bước 2: Chọn CLB cần thực hiện check-in, chọn Check-in

  Bước 3: Hiển thị Quản lý check-in, chọn Khách lẻ.

  Bước 4: Điền thông tin khách lẻ cần check-in.

  Bước 5: Bấm Check-in để kết thúc

  Đối tượng thực hiện: hội viên tại CLB.

  Các bước thực hiện:

  Bước 1: Truy cập app HAB, Chọn Tài khoản

  Bước 2: Chọn Check in – Cho phép sử dụng Camera (nếu lần đầu cài app).

  Bước 3: Di chuyển thiết bị đến QR code và thực hiện quét. Chọn Đồng ý để xác nhận.

  Bước 4: Hiển thị thông tin check-in thành công. Thực hiện xem chi tiết Check-in hoặc Thêm mới bữa ăn nếu cần.

  Bước 5: Chọn Thêm mới bữa ăn, chọn bữa ăn, chọn món ăn muốn thêm

  Bước 6: Chọn Xác nhận để kết thúc

  Đối tượng thực hiện: Chủ câu lạc bộ/Đồng điều hành/Trợ lý.

  Các bước thực hiện:

  Bước 1: Truy cập app HAB, chọn HAB Rocket, chọn Điều hành CLB

  Bước 2: Chọn CLB và bấm Check-in.

  Bước 3: Hiển thị Quản lý check-in; Thực hiện click vào box phát đồ để phát đồ cho hội viên. Lưu ý: Có thể phát đồ trước khi check-in.

  Bước 4: Thực hiện xác nhận phát đồ.

  Đối tượng thực hiện: Chủ CLB/ Đồng điều hành/Trợ lý.

  Các bước thực hiện:

  Bước 1: Truy cập app HAB, chọn HAB Rocket, chọn Điều hành CLB

  Bước 2: Chọn Câu lạc bộ muốn xem danh sách thành viên, bấm Hội viên.

  Bước 3: Chọn thành viên để xem chi tiết: Chọn Thêm khóa học, chọn số lượt buổi muốn thêm, sau đó bấm Lưu.

  Đối tượng thực hiện: Huấn luyện viên.

  Điều kiện: thực hiện trong ngày đối với các tài khoản thực hiện check-in Thành công.

  Các bước thực hiện:

  Bước 1: Truy cập app HAB, chọn HAB Rocket, chọn Điều hành CLB

  Bước 2: Chọn CLB, chọn Huấn luyện (Hiển thị danh sách học viên đã check in trong ngày)

  Bước 3: Chọn “+” để xem thông tin và thêm món ăn cho HV Lưu ý: có thể click vào bữa ăn để thêm thực phẩm thay học viên

  Bước 4: Chọn Tiếp nhận để giao bài cho học viên: chọn hình thức giao bài và số bài học và bấm Giao bài

  Bước 5: Xác nhận giao bài thành công: Trạng thái học viên chuyển sang Đang học..

  Bước 6: Xử lý tiếp nhận đối với các học viên có tình trạng là Đang học: chọn Đang học, hiển thị thông tin huấn luyện và điền thông tin Tình trạng và Ghi chú (nếu có), bấm Hoàn thành

  Bước 7: Bấm vào Hoàn thành để xem thông tin huấn luyện

  Câu hỏi về tài khoản HAB

  Điều kiện để đăng ký tài khoản trên Hab.vn là:

  • Khách hàng là cá nhân từ 15 tuổi trở lên,
  • Có số điện thoại và địa chỉ Email để liên hệ & kích hoạt tài khoản.
  • Có người giới thiệu đã đăng ký tài khoản trên hệ thống Hab

  Để đăng ký tài khoản, quý khách vui lòng xem video hướng dẫn sau đây.

  • Xác thực tài khoản nhằm mục đích chắn chắn rằng bạn là thành viên trực thuộc hệ thống của HAB đầu nhánh quản lý.

   

  Để xác thực tài khoản bạn cần:

  • “Gửi yêu cầu xác thực”. (“Yêu cầu xác thực” này được gửi cho HAB đầu nhánh quản lý bạn. )
  • Sau khi có “Gửi yêu cầu xác thực” bạn liên hệ với HAB đầu nhánh để nhờ hỗ trợ việc ” Xác thực tài khoản” Chi tiết hướng dẫn xem video tại đây.

  Để xác thực tài khoản cho Thành viên, HAB đầu nhánh làm theo các bước sau:
  Bước 1: Đăng nhập
  Bước 2: Chọn menu Tài khoản/ Quản lý xác thực thành viên
  Bước 3: Tìm đến thành viên cần xác thực và Click xác thực tài khoản, hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận lại một lần nữa để hoàn tất.

  Chi tiết xem hướng dẫn theo video tại đây.

  CÂU HỎI VỀ HAB ĐẦU NHÁNH

  HAB đầu nhánh là một chức danh quản lý trên hệ thống HAB, HAB đầu nhánh sẽ có các thành viên tuyến dưới trực thuộc nhánh của mình quản lý.

  Để trở thành HAB đầu nhánh cần có sự xác nhận của Chủ hệ thống.

  HAB đầu nhánh có nhiệm vụ:

  • Quản lý các thành viên thuộc nhánh của mình.
  • Cung cấp mã xác thực cho thành viên tuyến dưới để thực hiện xác thực tài khoản.
  • Mua hộ /Cho phép thành viên tuyến dưới được tham gia các khóa học phù hợp với năng lực và trình độ của thành viên đó.
  • Hỗ trợ, hướng dẫn các thành viên tuyến dưới biết sử dụng các chức năng trên hệ thống.

  Trách nhiệm của HAB đầu nhánh:

  • HAB đầu nhánh chịu trách nhiệm với Chủ hệ thống và với HAB về các thành viên tuyến dưới của mình.
  • Khi HAB đầu nhánh thực hiện gửi mã xác thực cho thành viên tuyến dưới, HAB đầu nhánh cam kết và chắc chắn rằng hành động đó đồng nghĩa với việc HAB đầu nhánh xác nhận và chịu trách nhiệm với chủ hệ thống và HAB rằng thành viên đó thuộc đội nhóm mình quản lý.

  CÂU HỎI VỀ KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN

  Quý thành viên có thể học trực tuyến với HAB trên tất cả các thiết bị được kết nối mạng internet (3G/4G) và có trình duyệt Web. Bao gồm Smart Tivi, Laptop, máy tính bàn, máy tính bảng (Ipad) và các thiết bị Điện thoại thông minh (Smart phone).

  Chất lượng phát sóng các bài học trực tuyến từ HAB là chất lượng cao (Full HD), vì vậy HAB khuyến nghị Quý thành viên kết nối tới nguồn mạng ổn định và tốc độ tốt để không ảnh hưởng đến quá trình theo dõi sự kiện.

   

  Điều kiện để mua được khóa học trực tuyến trên HAB như sau:

  • Bạn phải là thành viên đã được xác thực tài khoản trên HAB.
  • Tài khoản của bạn được HAB đầu nhánh cho phép tham gia khóa học trực tuyến.
  • HAB đầu nhánh thực hiện mua khóa học cho bạn Hoặc bạn sẽ tự mua khóa học trực tuyến bằng tài khoản HAB.

   

  Để mua khóa học cho thành viên tuyến dưới, HAB đầu nhánh làm theo hướng dẫn sau:

  Khi được HAB đầu nhánh cho phép tham gia khóa học, bạn có thể tự mua khóa học trên HAB. Chi tiết hướng dẫn theo video sau đây.

  Sau khi mua thành công, tại màn hình sẽ thông báo việc mua khóa học thành công cho những tài khoản nào. Ngoài ra, bạn sẽ nhận được email của hệ thống thông báo việc được mua khóa học thành công.

  Thêm một cách khác nữa để bạn kiểm tra tài khoản của mình đã được mua khóa học thành công hay chưa là bạn sẽ truy cập vào phòng học trực tuyến sau khi đăng nhập, bạn chọn menu HAB ROCKET/ Phòng học trực tuyến ==> Nếu bạn thấy hiện tên khóa học thì lúc đó tài khoản của bạn đã mua thành công.

  Khi mua khóa học trực tuyến trên website HAB, bạn có thể mua thêm tối đa 5 mã phòng học trực tuyến tặng khách hàng. Chi tiết hướng dẫn theo video sau đây.

  Để xem được khóa học trực tuyến, bạn thực hiện theo 3 bước sau đây:

  • Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại website Hab.vn
  • Bước 2: Truy cập menu HAB ROCKET chọn Phòng Học Trực Tuyến.
  • Bước 3: Nhấp vào tên phòng học trực tuyến sau đó nhấp Play để xem.

  (Lưu ý: sau bước 2 nếu bạn không nhìn thấy bất kỳ tên phòng học trực tuyến nào, thì nghĩa là tài khoản của bạn chưa mua khóa học đó, vì vậy vui lòng xem hướng dẫn mua khóa học để được tham gia).

  Khi được tặng mã phòng học trực tuyến vui lòng làm theo hướng dẫn sau để xem khóa học:

  Bước 1: Nhận Mã tặng từ thành viên.
  Bước 2: Truy cập https://Live.hab.vn => Sau đó nhập mã, họ tên và số điện thoại để vào phòng học.

  Tham khảo thêm hướng dẫn tại video dưới đây:

  HAB sẽ tiếp nhận yêu cầu hủy khóa học trước thời gian diễn ra sự kiện 1h và sẽ thực hiện hoàn tiền ngay khi hủy thành công.

  CÂU HỎI VỀ NẠP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN HAB

  Hiện nay HAB hỗ trợ 2 hình thức nạp tiền vào tài khoản HAB là:

  • Nạp tiền từ thẻ tín dụng (VISA/MASTER/JCB)
  • Nạp tiền từ thẻ ngân hàng nội địa: Yêu cầu có Internetbanking hoặc Mobile Banking (QR Pay)

  Chi tiết hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản HAB, bạn vui lòng xem video hướng dẫn sau.
  Dành cho người dùng máy tính

  Dành cho người dùng điện thoại

  Danh sách ngân hàng hỗ trợ:

  Video hướng dẫn chi tiết:

  CÂU HỎI KHÁC

  Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào về việc sử dụng dịch vụ của HAB:

  • Vui lòng gửi câu hỏi về hòm thư hotro@hab.vn
  • Chat Zalo với số hỗ trợ 0936 120 030.
  • Gọi điện tới hotline: 0901 300 269 để được hỗ trợ nhanh nhất.

  HƯỚNG DẪN TẢI ULTRAVIEW

  UltraViewer hoạt động trên nền tảng hệ điều hành Windows.

  Để tải phần mềm miễn phí bạn hãy truy cập trang website:
  http://ultraviewer.net/vi/
  và kích chọn nút “TẢI XUỐNG”.

  Xem video chi tiết tại đây: