Câu hỏi thuờng gặp - Hab Viet Nam

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ TẠO TÀI KHOẢN TRÊN ỨNG DỤNG HAB

 • Dành cho điện thoại Android (Samsung, Oppo, Realme, Xiaomi …).
  Tải ứng dụng tại đây.     
 • Dành cho điện thoại IOS (điện thoại Iphone).
  Tải ứng dụng tại đây.     
 • Bước 1: Truy cập ứng dụng HAB Tại màn hình ứng dụng, bấm Đăng ký.
 • Bước 2: Bấm Đăng ký Hiển thị màn hình, Đăng ký.
 • Bước 3: Nhập Số điện thoại và Bấm tiếp tục Hiển thị màn hình Xác nhận.
 • Bước 4: Hệ thống gửi OTP về số điện thoại đăng ký qua SMS, Thực hiện nhập OTP.
 • Bước 5: Nhập OTP, bấm Tiếp tục, Chuyển sang màn hình điền thông tin đăng ký. Nhập thông tin theo hướng dẫn và bấm Hoàn thành. Nhập thông tin bấm Hoàn thành,  Hệ thống trả về thông tin đăng ký Thành công: Tạo tài khoản thành công.

Các bước thực hiện:

 • Bước 1: Truy cập ứng dụng
 • Bước 2: Nhập tên đăng nhập và mật khẩu.

Đối với Tài khoản chưa được xác thực.

Các bước thực hiện:

 • Bước 1: Đăng nhập ứng dụng Tài khoản Chọn Xác thực tài khoản.
 • Bước 2:  Trên màn hình Xác thực tài khoản. Nhập số điện thoại người bảo trợ và Bấm Gửi Yêu cầu xác thực.
 • Bước 3: Gửi yêu cầu thành công, Hiển thị màn hình thông báo.

Các bước thực hiện:

 • Bước 1: Truy cập ứng dụng vào mục Tài khoản, chọn Yêu cầu xác thực.
 • Bước 2: Hiển thị màn hình xác thực tài khoản; Bấm Sửa yêu cầu xác thực.
 • Bước 3: Nhập lại số điện thoại người bảo trợ và Gửi lại.

Đối tượng sử dụng: HAB đầu nhánh.

Các bước thực hiện:

 • Bước 1: Truy cập ứng dụng HAB Tài khoản Quản lý xác thực.
 • Bước 2:  Tại màn hình Quản lý Xác thực Phần Chờ duyệt. Chọn Tài khoản cần duyệt, Bấm Đồng ý.
 • Bước 3: Hiển thị thông báo Xác thực, Chọn Xác nhận.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HAB ROCKET & ĐĂNG KÝ CHIẾN DỊCH

Để đăng ký các chiến dịch trên ứng dụng HAB, chúng ta cần làm tuần tự 5 bước theo hướng dẫn sau.

Các bạn chưa làm Bước 1Bước 2 có thể xem hướng dẫn Tải ứng dụng, Đăng ký và xác thực ở trên nhé.

Sau khi tải ứng dụng, đăng ký và xác thực tài khoản. Các bạn thực hiện theo hướng dẫn sau để đăng ký sử dụng dịch vụ HAB Rocket.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG TÌM KIẾM CLB TRÊN ỨNG DỤNG HAB

Đối tượng thực hiện: Tất cả thành viên HAB (Đã được xác thực).
Các bước thực hiện:

 • Bước 1: Truy cập ứng dụng HAB ROCKET Chọn icon Tra cứu.
 • Bước 2: Nhập thông tin cần tìm kiếm,  Bấm icon, Tìm kiếm.

Đối tượng thực hiện: Tất cả thành viên HAB (Đã được xác thực).

Các bước thực hiện:

 • Bước 1: Truy cập ứng dụng HAB ROCKET Chọn icon Tra cứu.
 • Bước 2: Click vào button Thêm mới.
 • Bước 3: Nhập thông tin trên form Bấm Lưu.

Đối tượng thực hiện: HAB đầu nhánh hoặc User khai báo Câu Lạc Bộ.

Các bước thực hiện:

 • Bước 1: Truy cập ứng dụng HAB ROCKET, Chọn icon Quản lý.
 • Bước 2: Click vào button, Tìm CLB cần Sửa/ Bấm Sửa.
 • Bước 3: Chỉnh sửa thông tin trên form,  Bấm Lưu.

Đối tượng thực hiện: HAB đầu nhánh.

Các bước thực hiện:

 • Bước 1: Truy cập ứng dụng HAB chọn  HAB ROCKET Quản lý.
 • Bước 2: Chọn CLB cần duyệt  Bấm Duyệt.

Trong đó:

– Duyệt  Xác thực câu lạc bộ.
– Sửa Thực hiện sửa thông tin.
– Hủy bỏ thông tin Câu lạc bộ.
– Yêu cầu bổ sung thông tin  yêu cầu bổ sung thêm thông tin về CLB để duyệt.

 • Bước 3: Xác nhận thao tác Duyệt/Hủy/Yêu cầu bổ sung.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CLB - HAB CLUB

Đối tượng thực hiện: Chủ câu lạc bộ/ Đồng điều hành/Trợ lý.

Các bước thực hiện:

 • Bước 1: Truy cập ứng dụng HAB ROCKET, chọn Điều hành.
 • Bước 2: Chọn Câu lạc bộ muốn xem danh sách thành viên,  Bấm Thành viên.
 • Bước 3: Trên danh sách tài khoản của CLB, bấm vào thông tin thành viên  Hiển thị chi tiết thành viên.

Đối tượng thực hiện: Chủ câu lạc bộ/Đồng điều hành/Trợ lý.

Các bước thực hiện:

 • Bước 1: Truy cập ứng dụng HAB ROCKET HAB CLUB Điều hành.
 • Bước 2: Chọn CLB cần thực hiện check-in  Check-in.
 • Bước 3: Hiển thị quản lý check-in. Thực hiện click vào box check-in để check-in cho hội viên.
 • Bước 4: Xác nhận check-in.

Lưu ý: Có thể check-in 1 hoặc nhiều lần trong ngày.

Đối tượng thực hiện: Chủ câu lạc bộ/Đồng điều hành/Trợ lý.

Các bước thực hiện:

 • Bước 1: Truy cập ứng dụng HAB ROCKET HAB CLUB Điều hành.
 • Bước 2: Chọn CLB cần thực hiện check-in; tiến hành Check-in theo hướng dẫn trên ứng dụng.
 • Bước 3: Hiển thị quản lý check-in Check-in Khách lẻ.
 • Bước 4: Điền thông tin khách lẻ cần check-in.

Đối tượng thực hiện: hội viên tại CLB.
Các bước thực hiện:

 • Bước 1: Truy cập ứng dụng Tài khoản Checkin.
 • Bước 2: Cho phép sử dụng Camera (nếu lần đầu cài ứng dụng).
 • Bước 3: Di chuyển thiết bị đến QR code và thực hiện quét. Bấm Đồng ý để xác nhận.
 • Bước 4: Hiển thị thông tin check-in thành công. Thực hiện xem chi tiết Check-in hoặc Thêm mới bữa ăn nếu cần.
 • Bước 5: Chọn  thêm mới bữa ăn.
 • Bước 6: Chọn bữa ăn muốn thêm.
 • Bước 7: Chọn thức ăn muốn thêm.

Đối tượng thực hiện: Chủ câu lạc bộ/Đồng điều hành/Trợ lý.

Lưu ý: Có thể phát đồ trước khi check-in.

Các bước thực hiện:

 • Bước 1: Truy cập ứng dụng HAB ROCKET, hiển thị màn hình HAB CLUB, chọn  Điều hành.
 • Bước 2: Chọn CLB  và bấm Check-in.
 • Bước 3: Hiển thị quản lý check-in; Thực hiện click vào box phát đồ để phát đồ cho hội viên.
 • Bước 4: Thực hiện xác nhận phát đồ.

Đối tượng thực hiện: Chủ CLB/ Đồng điều hành/Trợ lý.

Các bước thực hiện:

 • Bước 1: Truy cập ứng dụng HAB ROCKET Điều hành.
 • Bước 2: Chọn Câu lạc bộ muốn xem danh sách thành viên,  Bấm Thành viên.
 • Bước 3: Xem chi tiết thành viên  Kéo xuống dưới để chọn số lượt muốn thêm.
 • Bước 4: Chọn Thêm khóa học, chọn số lượt buổi muốn thêm, sau đó Bấm Lưu và Hoàn thành.

Đối tượng thực hiện: Chủ CLB.

Các bước thực hiện:

 • Bước 1:  Truy cập ứng dụng HAB ROCKET Phân quyền.
 • Hoặc Truy cập ứng dụng HAB ROCKET Điều hành Phân quyền.
 • Bước 2:  Tại màn hình Phân quyền điều hành  Click vào icon Thêm mới.
 • Bước 3: Tạo mới phân quyền và bấm Lưu.

Đối tượng thực hiện: Chủ câu lạc bộ/Đồng điều hành/Trợ lý.

Các bước thực hiện:

 • Bước 1: Truy cập ứng dụng HAB ROCKET HAB CLUB Điều hành.
 • Bước 2: Chọn CLB cần xem QR code, Click chọn.

Đối tượng thực hiện: Huấn luyện viên.

Điều kiện: thực hiện trong ngày đối với các tài khoản thực hiện check-in Thành công.

Các bước thực hiện:

 • Bước 1: Truy cập ứng dụng HAB vào mục HAB ROCKET, chọn  Điều hành.
 • Bước 2: Chọn Câu lạc bộ thực hiện Huấn luyện và icon Huấn luyện.
 • Bước 3: Hiển thị danh sách học viên đã check in trong ngày.
 • Bước 4: Xem thông tin bữa ăn.
 • Lưu ý: có thể click vào bữa ăn để thêm thực phẩm thay học viên
 • Bước 5: Tiếp nhận học viên – Thực hiện giao bài: Bấm Tiếp nhận.
 • Bước 6: Thực hiện giao bài để xử lý tiếp nhận. Chọn hình thức học – Chọn bài học và bấm Giao bài.
 • Bước 7: Xác nhận giao bài thành công: Trạng thái học viên chuyển sang Đang học.
 • Bước 8: Xử lý tiếp nhận đối với các học viên có thao tác là Đang học – Thực hiện bấm vào Đang học, Hiển thị thông tin huấn luyện. Tiếp đến điền thông tin Tình trạng và Ghi chú (nếu có); Bấm Hoàn thành.
 • Bước 9: Xác nhận hoàn thành huấn luyện Cập nhật thao tác của khách hàng sang Hoàn thành.
 • Bước 10: Bấm vào Hoàn thành để xem thông tin huấn luyện.

Câu hỏi về tài khoản HAB

Điều kiện để đăng ký tài khoản trên Hab.vn là:

 • Khách hàng là cá nhân từ 15 tuổi trở lên,
 • Có số điện thoại và địa chỉ Email để liên hệ & kích hoạt tài khoản.
 • Có người giới thiệu đã đăng ký tài khoản trên hệ thống Hab

Để đăng ký tài khoản, quý khách vui lòng xem video hướng dẫn sau đây.

 • Xác thực tài khoản nhằm mục đích chắn chắn rằng bạn là thành viên trực thuộc hệ thống của HAB đầu nhánh quản lý.

 

Để xác thực tài khoản bạn cần:

 • “Gửi yêu cầu xác thực”. (“Yêu cầu xác thực” này được gửi cho HAB đầu nhánh quản lý bạn. )
 • Sau khi có “Gửi yêu cầu xác thực” bạn liên hệ với HAB đầu nhánh để nhờ hỗ trợ việc ” Xác thực tài khoản” Chi tiết hướng dẫn xem video tại đây.

Để xác thực tài khoản cho Thành viên, HAB đầu nhánh làm theo các bước sau:
Bước 1: Đăng nhập
Bước 2: Chọn menu Tài khoản/ Quản lý xác thực thành viên
Bước 3: Tìm đến thành viên cần xác thực và Click xác thực tài khoản, hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận lại một lần nữa để hoàn tất.

Chi tiết xem hướng dẫn theo video tại đây.

CÂU HỎI VỀ HAB ĐẦU NHÁNH

HAB đầu nhánh là một chức danh quản lý trên hệ thống HAB, HAB đầu nhánh sẽ có các thành viên tuyến dưới trực thuộc nhánh của mình quản lý.

Để trở thành HAB đầu nhánh cần có sự xác nhận của Chủ hệ thống.

HAB đầu nhánh có nhiệm vụ:

 • Quản lý các thành viên thuộc nhánh của mình.
 • Cung cấp mã xác thực cho thành viên tuyến dưới để thực hiện xác thực tài khoản.
 • Mua hộ /Cho phép thành viên tuyến dưới được tham gia các khóa học phù hợp với năng lực và trình độ của thành viên đó.
 • Hỗ trợ, hướng dẫn các thành viên tuyến dưới biết sử dụng các chức năng trên hệ thống.

Trách nhiệm của HAB đầu nhánh:

 • HAB đầu nhánh chịu trách nhiệm với Chủ hệ thống và với HAB về các thành viên tuyến dưới của mình.
 • Khi HAB đầu nhánh thực hiện gửi mã xác thực cho thành viên tuyến dưới, HAB đầu nhánh cam kết và chắc chắn rằng hành động đó đồng nghĩa với việc HAB đầu nhánh xác nhận và chịu trách nhiệm với chủ hệ thống và HAB rằng thành viên đó thuộc đội nhóm mình quản lý.

CÂU HỎI VỀ KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN

Quý thành viên có thể học trực tuyến với HAB trên tất cả các thiết bị được kết nối mạng internet (3G/4G) và có trình duyệt Web. Bao gồm Smart Tivi, Laptop, máy tính bàn, máy tính bảng (Ipad) và các thiết bị Điện thoại thông minh (Smart phone).

Chất lượng phát sóng các bài học trực tuyến từ HAB là chất lượng cao (Full HD), vì vậy HAB khuyến nghị Quý thành viên kết nối tới nguồn mạng ổn định và tốc độ tốt để không ảnh hưởng đến quá trình theo dõi sự kiện.

 

Điều kiện để mua được khóa học trực tuyến trên HAB như sau:

 • Bạn phải là thành viên đã được xác thực tài khoản trên HAB.
 • Tài khoản của bạn được HAB đầu nhánh cho phép tham gia khóa học trực tuyến.
 • HAB đầu nhánh thực hiện mua khóa học cho bạn Hoặc bạn sẽ tự mua khóa học trực tuyến bằng tài khoản HAB.

 

Để mua khóa học cho thành viên tuyến dưới, HAB đầu nhánh làm theo hướng dẫn sau:

Khi được HAB đầu nhánh cho phép tham gia khóa học, bạn có thể tự mua khóa học trên HAB. Chi tiết hướng dẫn theo video sau đây.

Sau khi mua thành công, tại màn hình sẽ thông báo việc mua khóa học thành công cho những tài khoản nào. Ngoài ra, bạn sẽ nhận được email của hệ thống thông báo việc được mua khóa học thành công.

Thêm một cách khác nữa để bạn kiểm tra tài khoản của mình đã được mua khóa học thành công hay chưa là bạn sẽ truy cập vào phòng học trực tuyến sau khi đăng nhập, bạn chọn menu HAB ROCKET/ Phòng học trực tuyến ==> Nếu bạn thấy hiện tên khóa học thì lúc đó tài khoản của bạn đã mua thành công.

Để xem được khóa học trực tuyến, bạn thực hiện theo 3 bước sau đây:

 • Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại website Hab.vn
 • Bước 2: Truy cập menu HAB ROCKET chọn Phòng Học Trực Tuyến.
 • Bước 3: Nhấp vào tên phòng học trực tuyến sau đó nhấp Play để xem.

(Lưu ý: sau bước 2 nếu bạn không nhìn thấy bất kỳ tên phòng học trực tuyến nào, thì nghĩa là tài khoản của bạn chưa mua khóa học đó, vì vậy vui lòng xem hướng dẫn mua khóa học để được tham gia).

HAB sẽ tiếp nhận yêu cầu hủy khóa học trước thời gian diễn ra sự kiện 1h và sẽ thực hiện hoàn tiền ngay khi hủy thành công.

CÂU HỎI VỀ NẠP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN HAB

Hiện nay HAB hỗ trợ 2 hình thức nạp tiền vào tài khoản HAB là:

 • Nạp tiền từ thẻ tín dụng (VISA/MASTER/JCB)
 • Nạp tiền từ thẻ ngân hàng nội địa: Yêu cầu có Internetbanking hoặc Mobile Banking (QR Pay)

Chi tiết hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản HAB, bạn vui lòng xem video hướng dẫn sau.
Dành cho người dùng máy tính

Dành cho người dùng điện thoại

Danh sách ngân hàng hỗ trợ:

Video hướng dẫn chi tiết:

CÂU HỎI KHÁC

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào về việc sử dụng dịch vụ của HAB:

 • Vui lòng gửi câu hỏi về hòm thư hotro@hab.com.vn
 • Chat Zalo với số hỗ trợ 0936 120 030.
 • Gọi điện tới hotline: 0901 300 269 để được hỗ trợ nhanh nhất.

HƯỚNG DẪN TẢI ULTRAVIEW

UltraViewer hoạt động trên nền tảng hệ điều hành Windows.

Để tải phần mềm miễn phí bạn hãy truy cập trang website:
http://ultraviewer.net/vi/
và kích chọn nút “TẢI XUỐNG”.

Xem video chi tiết tại đây: